Vitajte v E-learningu

Prihlásenie

Vzdelávanie formou e-learningu

E-learningové vzdelávanie je atraktívna forma vzdelávania, ktorá navyše šetrí čas zamestnancov. Vzdelávanie formou e-learningu vzniklo na základe požiadavky našich klientov, ktorí chceli zefektívniť pracovný čas zamestnancov. Vzdelávanie môže zamestnanec absolvovať vtedy, keď to bude jemu vyhovovať. Vzdelávanie si zamestnanec môže rozdeliť na viac častí, čiže ho nemusí absolvovať v jeden deň. Vzdelávanie formou e-learningu je zaujímavejšie, pútavejšie, adresnejšie a efektívnejšie.


E-learningové školenie BOZP a OPP je tvorené a prevádzkované podľa legislatívnych požiadaviek a je schválené Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky. Teoretická časť Kurzu prvej pomoci je odsúhlasená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Okrem školenia BOZP a OPP disponujeme aj ďalšími e-learningovými školeniami: Ergonómia pri práci so zobrazovacou jednotkou a Home office, Práca s bremenami, Civilná ochran a Diizokyanáty.

Základné výhody e-learningového vzdelávania

© TeamPrevent Santé s.r.o. 2009-2024
|
Programmed by Capitol Development