Vitajte v E-learningu

Prihlásenie

Vzdelávanie formou e-learningu

E-learningové vzdelávanie je atraktívna forma vzdelávania, ktorá navyše šetrí čas zamestnancov. Vzdelávanie formou e-learningu vzniklo na základe požiadavky našich klientov, ktorí chceli zefektívniť pracovný čas zamestnancov. Vzdelávanie môže zamestnanec absolvovať vtedy, keď to bude jemu vyhovovať. Vzdelávanie si zamestnanec môže rozdeliť na viac častí, čiže ho nemusí absolvovať v jeden deň. Vzdelávanie formou e-learningu je zaujímavejšie, pútavejšie, adresnejšie a efektívnejšie.


E-learningové školenie BOZP a PO je tvorené a prevádzkované podľa legislatívnych požiadaviek a je schválené Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky. Teoretická časť Kurzu prvej pomoci je odsúhlasená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme naše portfólio e-learningových školení rozšírili aj o tému Ergonómia pri práci so zobrazovacou jednotkou a Home office. Aktuálne pripravujeme e-learning na tému Práca s bremenami.

Základné výhody e-learningového vzdelávania

© TeamPrevent Santé s.r.o. 2009-2022
|
Programmed by Capitol Development